You are here:
24 mei 2019 / nieuws

Nieuwe wetgeving biedt meer bescherming in B2B relaties

Vandaag werd een nieuwe wet gepubliceerd die drie sets van nieuwe regels voor B2B-relaties toevoegt in het Wetboek Economisch Recht: onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. De ratio legis die aan deze wetgeving ten grondslag ligt, is dat kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet over de nodige middelen beschikken om op te treden tegen misbruiken van grote ondernemingen. Deze nieuwe regels zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor het opstellen van contracten en de bedrijfsvoering van ondernemingen.

two people checking a document

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
The Belgian draft law on the use of digital contact tracing applications: GDPR compliant?

Het Belgische wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale toepassingen voor het traceren van contacten: GDPR-conform?

Digitale toepassingen voor contact-tracering die burgers in staat stellen om te identificeren of ze in contact zijn geweest met een persoon die besmet is met... lees meer

De impact van COVID-19 op uw (lopende) procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken

De coronavirus maatregelen hebben invloed op alle aspecten van ons leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de... lees meer