You are here:
25 juni 2020 / nieuws

Nieuwe maatregel voor cruciale sectoren: vrijwillige overuren vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen

Op 24 juni 2020 werd het koninklijk besluit van 5 juni 2020 gepubliceerd dat betrekking heeft op een nieuwe maatregel in het kader van de COVID-19-uitbraak. Het koninklijk besluit stelt dat de netto-vergoedingen voor de vrijwillige overuren die in het tweede kwartaal van 2020 in kritieke sectoren zijn gepresteerd, vriigesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen.

Office building lights on at night


COVID-19 measure: two royal decrees concerning partial exemption from payment of payroll taxes

COVID-19 maatregel: twee Koninklijke Besluiten betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Naar aanleiding van de wet van 15 juli 2020 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020) werd het nieuwe systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling... lees meer
Social media apps on Iphone

Invloed van sociale media op ontslagrecht

WhatsApp, Facebook en Instagram hebben niet alleen invloed op ons dagelijks leven, maar ook op de relaties op de werkvloer. lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer