You are here:
28 augustus 2018 / nieuws

Nieuwe grensbedragen voor geschenken toegekend aan werknemers

Werkgevers kunnen hun werknemers geschenken in natura, in contanten of in de vorm van cadeaubonnen toekennen naar aanleiding van bijzondere gelegenheden. Deze geschenken worden niet beschouwd als loon onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen noch inkomstenbelastingen. Deze vrijstelling komt met de voorwaarde dat het geschenk een bepaalde drempel niet mag overschrijden. Voor elke bijzondere gelegenheid wordt een ander grensbedrag toegepast.
Bij koninklijk besluit van 3 juli 2018 werden nieuwe drempels gepubliceerd alleen voor de sociale zekerheid, van toepassing vanaf 1 januari 2017.

New thresholds for gifts granted to employees

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Red push pin marking day 12 on a calendar

Sociale verkiezingen 2020: opgelet voor het begin van de occulte periode

Nu de eindejaarsperiode achter ons ligt, is het tijd om aandachtig te zijn voor de volgende belangrijke datum in de voorbereidende procedure, m.n. dag X-30,... lees meer
Blue pen ticking off a checkbox

Eindejaar is in zicht… vergeet de vervangende feestdagen 2020 niet vóór 15 december aan te plakken!

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden… teneinde jullie toe te laten met volle teugen te genieten van jullie kerstdiner en/of oudejaarsavond, hebben... lees meer

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... lees meer