You are here:
28 januari 2021 / nieuws

Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gepubliceerd in verband met telewerk tijdens de coronaviruscrisis

Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een nationale interprofessionele cao gesloten over telewerken tijdens de coronaviruscrisis, die een duidelijk kader biedt voor de minimale afspraken die op bedrijfsniveau moeten worden gemaakt.

Impact of the coronavirus on real estate

De nieuwe cao is van toepassing op telewerk dat verplicht of aanbevolen wordt door de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De cao werd afgesloten voor bepaalde tijd tot 31 december 2021 en is vooral bedoeld om bedrijven die nog geen solide kader voor telewerk hebben te verplichten om daar nu afspraken over te maken.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.football on fire

V & A Arbeidsrecht - EK voetbal

Het EK voetbal is begonnen. Wij zullen u de komende weken via vraag en antwoord enkele aandachtspunten voorleggen waarmee u als werkgever, alsook als werknemer,... lees meer
Electric car charging

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit

Op 18 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd door de Belgische regering om een groene(re) mobiliteit in België te creëren door (1) het promoten van een fiscale... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer