You are here:
03 juni 2021 / nieuws

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit

Op 18 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd door de Belgische regering om een groene(re) mobiliteit in België te creëren door (1) het promoten van een fiscale stimulans voor CO2-emissievrije bedrijfswagens, (2) het fiscaal stimuleren van een versnelde groei van aantal laadpalen zowel voor particulieren als ondernemingen en (3) met een uitgebreider mobiliteitsbudget.

Electric car charging

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

Onderstaande tabellen illustreren de intenties van de regering om ondernemingen te sturen in de richting van CO2-emissievrije auto's (volledig elektrische auto's) en tegelijkertijd de fiscale voorkeursbehandeling op bedrijfsniveau af te bouwen door in de toekomst de fiscale aftrekbaarheid voor ondernemingen van (zelfs CO2-emissievrije) bedrijfswagens te beperken.

Jaar van aankoop / lease

 

Fiscale aftrekbaarheid

 

Fossiele brandstof auto’s

(Plug-in) Hybride auto’s

CO2-vrije auto's (volledig elektrische auto's)

Andere kost(en)

Brandstofkost(en)

 

01/01/2021 – 31/12/2021

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid (100%)

 

01/01/2022 – 31/12//2022

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid (100%)

 

01/01/2023 –30/06/2023

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 50%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/07/2023 – 31/12/2023

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid (met overgangsregeling)

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 50%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2024 –

31/12/2024

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid (met overgangsregeling)

 

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

 

Fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 50%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2025 –

31/12/2025

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid (met overgangsregeling)

 

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

 

Fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 50%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2026 –

31/12/2026

0%

 

0%

 

0%

Huidige regels voor fiscale aftrekbaarheid

(100%)

 

01/01/2027 – 31/12/2027

0%

 

0%

 

0%

 

95%

 

01/01/2028-31/12/2028

 

 

0%

 

0%

 

0%

 

90%

 

01/01/2029 – 31/12/2029

 

 

0%

 

0%

 

0%

 

82,5%

 

01/01/2030 – 31/12/2030

 

 

0%

 

0%

 

0%

 

75%

 

01/01/2031 –

31/12/2031

 

 

0%

 

0%

 

0%

 

67,5%

  • Een overgangsregeling werd ingevoerd voor fossiele brandstofwagens die aangekocht/geleased worden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025: de aftrekbaarheid wordt beperkt tot 75% in 2025, tot 50% in 2026, tot 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. De fiscale aftrekbaarheid zal in elk geval 0% zijn voor fossiele brandstofwagens aangekocht/geleased vanaf 2026. 
 • Hoewel niet wordt verwezen naar "fake"-hybride auto's, kan worden verwacht dat de huidige redenering, om deze fake hybride auto's gelijk te stellen met vergelijkbare fossiele brandstof auto's, verder van toepassing blijft.

Let wel dat:

 • Bovenstaande wijzigingen alleen gelden voor nieuwe auto's, wat betekent dat bestaande (lease) contracten geen gevolgen ondervinden van deze wijzigingen.

 • De wijzigingen die de regering wil doorvoeren voor bedrijfsauto's (vooralsnog) geen gevolgen hebben voor de werknemer en zijn/haar belastbare voordeel voor het gratis ter beschikking hebben van een bedrijfsauto.

Oplaadstations thuis en op het werk

De regering wil ook een versnelde toename van het aantal oplaadstations voor elektrische (en plug-in hybride) auto's aanmoedigen, zowel thuis als op het werk. Daarom is het volgende belastingvoordeel ontwikkeld:

Particulieren

Ondernemingen

Tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 zal elke particulier (d.w.z. verhuurder of huurder) die een "intelligent" oplaadstation (d.w.z. met controle van oplaadtijd en vermogen) voor groene stroom bij hem thuis koopt en installeert, recht hebben op een belastingvermindering die gelijk is aan een percentage variërend van 45% tot 15% maal de aankoop- en installatiekosten, welke de uitgave op zichzelf begrensd is op 1.500 EUR. De percentages zijn als volgt van toepassing: 

- Investering tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: belastingvermindering van 45%

- Investering gedaan in 2023: belastingvermindering van 30%.

- Investering gedaan in 2024 (tot 31 augustus 2024): belastingvermindering van 15%.

De belastingvermindering geldt per oplaadpunt en per individuele belastingplichtige.

 

Tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kunnen ondernemingen die investeren in een publiek toegankelijk oplaadstation, genieten van een verhoogde fiscale aftrek van de kosten.

- Investering tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: belastingaftrek van 200 %.

- Investering tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024: fiscale aftrekbaarheid van 150 %.

Deze oplaadfaciliteit moet vrij toegankelijk zijn voor derden (d.w.z. semi-openbare ruimten zoals bedrijfsparkeerplaatsen), zowel tijdens als buiten de normale openingsuren.

 

Uitbreiding van het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd, flexibeler gemaakt en verder uitgebreid om een verschuiving naar groenere mobiliteit aan te moedigen. De Minister van Financiën kondigde aan dat de volgende elementen deel zullen gaan uitmaken van de alternatieve/zachtere mobiliteit:

 • Kosten voor financiering (bv. fietsleningen), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit;
 • Ook ‘elektrische mobiliteitstoestellen’, zoals elektrische steps, worden gezien als zachte mobiliteit;
 • Abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer;
 • Parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer;
 • Voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
 • Huisvestingskosten worden uitgebreid tot een straal van 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling (in plaats van de huidige 5 kilometer)... Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

 football on fire

V & A Arbeidsrecht - EK voetbal

Het EK voetbal is begonnen. Wij zullen u de komende weken via vraag en antwoord enkele aandachtspunten voorleggen waarmee u als werkgever, alsook als werknemer,... lees meer
people meeting shadow blue

België beperkt de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen tot de sociale sector

Op 20 mei 2021 werd een wetsontwerp aangenomen waarin de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen wordt beperkt tot de... lees meer
Nicolas Lippens joins Loyens & Loeff Belgium as new Tax partner

Nicolas Lippens vervoegt Loyens & Loeff België als nieuwe fiscale partner

Nicolas Lippens vervoegt Loyens & Loeff in België als partner. Naast Natalie Reypens, Nicolas Bertrand, Marc Dhaene, Saskia Lust en Bert Gevers wordt hij de... lees meer