You are here:
11 juni 2020 / nieuws

Metingen van lichaamstemperatuur in de strijd tegen COVID-19: nieuw advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft haar richtlijnen met betrekking tot het meten van de lichaamstemperatuur bij de ingang van gebouwen geactualiseerd. Het doel van dergelijke metingen is om COVID-19 infecties te beperken in het kader van het heropstarten van het sociale en economische leven na de lockdown. Werkgevers willen uiteraard hun werknemers beschermen tegen de verspreiding van COVID-19. De vraag is dan ook in hoeverre zij van start kunnen gaan met het meten van de lichaamstemperatuur van werknemers die weer aan het werk gaan.

Combatting COVID-19: have you got the right temperature to shelter you from the storm?


Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Grensarbeiders: COVID-19 overeenkomsten verlengd

België heeft akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen en gezondheidsinstructies... lees meer
Return to the usual rules concerning temporary unemployment from 1 September 2020

Terugkeer naar gebruikelijke regelgeving met betrekking tot tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 september 2020 gelden opnieuw de gebruikelijke regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen met uitzondering van volgende... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer