You are here:
27 juni 2019 / nieuws

Maria-Clara Van den Bossche, de nieuwe voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap

Maria-Clara Van den Bossche is verkozen tot voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap voor het jaar 2019-2020.

Maria-Clara Van den Bossche is the new president of the the young bar association at the Dutch-speaking bar of Brussels

Maria-Clara is al 4 jaar actief geëngageerd in de vereniging als lid van de raad van bestuur. De vereniging werd opgericht in 1891 en Maria-Clara is de 9de vrouwelijke voorzitter.

Ze vervoegde het departement Litigation & Risk Management van Loyens & Loeff in januari 2019. Zij spitst zich toe op complexe en internationale geschillenbeslechting.Belgian Data Protection Authority – again – imposes GDPR fines on public officers

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legt opnieuw boetes op aan houders van publieke mandaten

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is stilaan maar zeker actiever aan het worden in de afdwinging van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming... lees meer
More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer
Renaissance of the Belgian PPP market

Heropleving van de Belgische PPP markt

Publiek-private samenwerking (PPS) was traditioneel een aantrekkelijke structuur om grote infrastructuurprojecten te financieren in België. Het model kwam echter... lees meer