You are here:
16 oktober 2019 / nieuws

Energie Update nr. 8/9 2019 Energieregulators – BE

(periode augustus en september 2019)

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update bevat een korte signalering van de voor de energiesector relevante nationale en Europese rechtspraak- en besluiten die in de hierboven aangegeven periode zijn gepubliceerd. De signaleringen bevatten tevens een hyperlink naar het brondocument.

renewable energy solar power plant

Energieregulators – BE

 • Publicatie CREG: Studie over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België in 2018 ((F)1927), 18 juli 2019
 • Nouvelle CWaPE: Codes de réseau - exigences d’application générale – propositions adaptées des GRD : décisions, le 7 août 2019
  Publicatie VREG: Import van Garanties van Oorsprong uit Zweden vanaf 17 augustus geblokkeerd in de VREG-certificatendatabank, 13 augustus 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de aanvraag van de N.V. NORTHER voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens NRT_F01, NRT_F02, NRT_F03, NRT_F04, NRT_I01, NRT_I02, NRT_I03, NRT_I04, NRT_J01, NRT_J02, NRT_J03 en NRT_J04 ((B) 1932), 13 juni 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor de wijziging aan de nominatieregels betreffende schema’s voor de elektriciteitsuitwisseling tussen biedzones ((B)1954), 20 juni 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2018 ((B)658E/61), 18 juli 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (14.12.2019 - 13.12.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther ((B)1959), 23 augustus 2019
 • Nieuwsbericht VREG: Vlaamse openbaredienstverplichtingen elektriciteit en aardgas, 29 augustus 2019
 • Nouvelle CWaPE: Codes de réseau - exigences d’application générale - propositions adaptées des gestionnaires de réseau: décisions, le 1 septembre 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.12.2019 – 02.12.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Seastar ((B)1963), 5 september 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.12.2019 – 02.12.2020) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Mermaid ((B)1962), 5 september 2019
 • Nieuwsbericht VREG: Toekomst nettarieven – capaciteitstarief, 6 september 2019
 • Publicatie CREG: Openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en/of de rampingperiode en over het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa, 6 september 2019
 • Publicatie CREG: Openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones en die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en/of de rampingperiode en over het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones, 6 september 2019
 • Nouvelle CWaPE: Communiqué: Tarif prosumer - Réaction à propos de l'accord intervenu dans le cadre de la déclaration de politique régionale du futur Gouvernement wallon, le 11 septembre 2019
 • Publicatie CREG: Note on the implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium ((Z) 1986), 12 September 2019
 • Nieuwsbericht VREG: Retributie voor verhandelen GO’s groene stroom in VREG-platform, 19 september 2019
 • Nouvelle CWaPE: Rapport d’évaluation des décrets électricité et gaz : actualisation, 19 septembre 2019
 • Publicatie CREG: Ontwerpvoorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de indeling van capaciteiten in capaciteitscategorieën in het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedings-mechanisme voor België ((PRD)1907), 1 oktober 2019
 • Publicatie CREG: Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2020 moet behalen in het kader van de stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie ((PRD)658E/63), 3 oktober 2019

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer
energy-update-september2020.jpg

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer
Wet-en-regelgeving-energie-aug-2020

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer