You are here:
13 augustus 2019 / nieuws

Energie Update nr. 6/7 2019 Energieregulators – BE

(periode juni en juli 2019)

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update bevat een korte signalering van de voor de energiesector relevante nationale en Europese rechtspraak- en besluiten die in de hierboven aangegeven periode zijn gepubliceerd. De signaleringen bevatten tevens een hyperlink naar het brondocument.

This is what changes in the Swiss VAT Act mean to you

Energieregulators – BE

 • Publicatie CREG: Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel voor de voorwaarden van de Balanceringsverantwoordelijke of “BRP” ((B)1913/2), 27 mei 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de methodologie voor de berekening van de capaciteit in intraday volgens het increase/decrease proces in de CWE regio ((B)1924), 6 juni 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een gewijzigde methodologie voor het verdelen van de congestie-inkomsten ((B) 1931), 6 juni 2019
 • Publicatie CREG: Studie met betrekking tot de analyse van de reactie van de elektriciteitsmarkt ten gevolge van de onbeschikbaarheid van meerdere kernreactoren in België in de periode van oktober 2018 tot februari 2019 ((F) 1950), 20 juni 2019
 • Nieuwsbericht VREG: Sociaal rapport over 2018, 21 juni 2019
 • Nieuwsbericht VREG: VREG staat achter digitale meter, niet achter artikel 31, 25 juni 2019
 • Publicatie CREG: Décision relative à la demande d’approbation de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, de la proposition modifiée des méthodologies et conditions incluses dans les accords d'exploitation de bloc RFP visés à l'article 119 ((B) 1912/2, le 27 juin 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over het geactualiseerde tariefvoorstel van Fluxys LNG nv met betrekking tot de tarieven voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge ((B) 657G/17), 27 juni 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard LNG-contract - LNG dienstenovereenkomst (LSA) van de N.V. Fluxys LNG ((B) 1953), 28 juni 2019
 • Publicatie CREG: LNG-terminal Zeebrugge klaar om langetermijncontracten tot 2044 te sluiten (Persbericht PR190701), 1 juli 2019
 • Nouvelle CWaPE: Rapports annuels général et spécifiques 2018 de la CWaPE, le 1 juillet 2019
 • Publicatie CREG: Beslissing met betrekking tot de aanvraag tot goedkeuring van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor het voorstel tot aanpassingen aan de stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE-regio ((B) 1937), 20 juni 2019
 • Nieuwsbericht VREG: Uitbreiding simulator digitale meter, 4 juli 2019
 • Publicatie CREG: Analysis by the CREG of the Elia study ‘Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 - 2030’ ((F)1957), 11 July 2019
 • Nouvelle CWaPE: Rapport annuel spécifique 2018 sur l’évolution du marché des certificats verts, le 18 juillet 2019

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer
energy-update-september2020.jpg

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer
Wet-en-regelgeving-energie-aug-2020

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer