You are here:
26 november 2019 / artikel

Loyens & Loeff Energie Update nr. 10 2019

De Energie Update is een uitgave van het Energy Team van Loyens & Loeff. Deze digitale update bevat een korte signalering van de voor de energiesector relevante nationale en Europese rechtspraak, besluiten en wet- en regelgeving die in de hierboven aangegeven periode zijn gepubliceerd. De signaleringen bevatten tevens een hyperlink naar het brondocument.

Rechtspraak – NL

  • College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt in beroepen tegen afwijzingen SDE+-aanvragen, onder meer, over wie (geen) belanghebbende is bij een dergelijk afwijzingsbesluit.
  • Hof ’s-Hertogenbosch: wijze van berekening van voorbelasting ten aanzien van geïntegreerde zonnepanelen op een tot het privévermogen behorende woning.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

  • Gepubliceerd: de per oktober geldende Energiecodes en diverse codewijzigingsvoorstellen
  • Goedkeuring ACM inzake verzoek TenneT TSO B.V. tot wijziging annex bij HAR (FCA Verordening)
  • ACM keurt voorstel TenneT langetermijncapaciteit Cobrakabel goed
  • ACM publiceert ‘Handleiding opgave nieuwe en gewijzigde tarieven en voorwaarden elektriciteit en/of gas’ (versie november 2019)

Hof van Justitie EU | Gerecht

  • Arrest Hof van Justitie EU in de zaak C-270/18 over de toepasbaarheid van de vrijstelling voor kleine elektriciteitsproducenten van belasting van voor elektriciteitsproductie gebruikte energieproducten, zoals opgenomen in Richtlijn 2003/96/EG.
  • Arrest Hof van Justitie EU in de zaak C-31/18 over, onder meer, de vraag of voor het onderscheid “distributiesysteem” en transmissiesysteem” en daarmee de activiteiten “distributie” en “transmissie” van elektriciteit (zie art. 2, punten 3 en 5 van de Richtlijn 2009/72/EG) als enig criterium het spanningsniveau geldt.

Energieregulators – BE

In de betreffende periode zijn de volgende nieuwsberichten en/of documenten gepubliceerd.

Wet- en regelgeving in België, Nederland en de EU

We hebben een overzicht gemaakt waarin de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante wet- en regelgeving staan opgenomen.

Bekijk hier het overzicht.

Sanctiebeleid voor verkoop van woningen zonder geldig energielabel wijzigt: van dwangsom naar direct opeisbare boete

Indien een verkoper bij de verkoop van een gebouw geen geldig energielabel beschikbaar stelt aan de koper, volgt een sanctie.

Lees meer

Energiezuinigheid van vastgoed – maak er tijdig werk van!

In onze blog van 13 februari 2019 berichtten wij u over de inwerkingtreding van het verplichte ‘C–label’ voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023, de gevolgen voor eigenaren c.q. verhuurders en huurders, welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen, voor wiens rekening die maatregelen komen en hoe kan worden gehandhaafd als niet aan de C-labelplicht wordt voldaan.

Lees meer

Belgisch energienieuws: Ontwerp wijziging Energiebesluit: voorstel tot verlaging van de investeringsrendement parameter voor hernieuwbare energieprojecten​

Dit nieuwsbericht is alleen in het Engels beschikbaar.

Lees meer

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van deze update of andere energiegerelateerde vragen, kunt u terecht bij de contactpersonen voor deze nieuwsbrief.Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer
energy-update-september2020.jpg

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer
Wet-en-regelgeving-energie-aug-2020

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer