You are here:
03 maart 2020 / nieuws

Loyens & Loeff België versterkt haar Banking & Finance praktijk met de aanstelling van Vanessa Marquette als nieuwe vennoot

Vanessa Marquette is sinds 2 maart 2020 toegetreden als nieuwe vennoot van Loyens & Loeff België. Als derde partner van de Banking & Finance praktijkgroep zal ze samen met Marc Vermylen en Koen Panis het onderdeel ‘Financial Regulatory’ verder uitbouwen.

Vanessa Marquette, Koen Panis, Eveline Hellebuyck, Sara De Moor en Marc Vermylen

Vanessa wordt gewaardeerd voor haar expertise in Banking & Finance met een specifieke focus op internationaal financieel recht, gereguleerde financiële diensten, bancaire geschillenbeslechting en sustainable finance.

Ze staat gereguleerde entiteiten zoals financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders, fondsen, verzekeringsmaatschappijen, beursgenoteerde ondernemingen, en niet-gereguleerde entiteiten bij in alle financiële reglementaire aangelegenheden en compliance. Zij begeleidt cliënten in de evoluerende omgeving van sustainable finance. Vanessa heeft een ruime ervaring in het opstellen, onderhandelen en afdwingen van alle soorten zekerheden met een specifieke expertise wat grensoverschrijdende kwesties betreft. Vanessa buigt zich over M&A transacties, niet alleen binnen de contouren van de bank- en verzekeringssector, maar eveneens wanneer bij deze transacties publieke entiteiten betrokken zijn.

Vanessa Marquette: «Voldoen aan de verwachtingen van cliënten in een voortdurend veranderende juridische omgeving kan alleen worden bereikt door terug te vallen op een gerenommeerd en solide team en een uitmuntend netwerk. Ik kan hiervoor geen betere keuze bedenken dan Loyens & Loeff.»

Cliënten waarderen Vanessa Marquette en beschrijven haar als:

"very knowledgeable and taking a broad perspective when examining legal matters.". – Chambers & Partners 2019 - Belgium - Banking and Finance Regulatory.

Daarenboven is zij "recommended for her expertise in international finance law, which encompasses areas such as factoring agreements, ISDA and credit agreements.” – The Legal 500 – Belgium – Banking, finance and capital markets.

Vanessa doceert de opleiding Finance Law binnen de LLM International Business Law aan de Université libre de Bruxelles (ULB) en is niet-uitvoerend bestuurder van een internationaal opererende herverzekeringsmaatschappij (SCOR) en van Hôpital Erasme in Brussel.

Vanessa is tevens lid van Women on Board, een Belgische vzw die zich toelegt op het creëren van een netwerk ter promotie van getalenteerde vrouwen in bestuursfuncties van Belgische ondernemingen.

Marc Vermylen, Managing Partner van Loyens & Loeff België:

« We zijn bijzonder trots om Vanessa te verwelkomen binnen Loyens & Loeff en binnen het Banking & Finance team. Met de komst van Vanessa zijn we zeer vastberaden om de ’Financial Regulatory’ pijler van onze Banking & Finance-praktijk strategisch te versterken en om onze bestaande en erkende transactiepraktijk verder aan te vullen. Dit staat ons toe onze cliënten nog beter kunnen adviseren met een volledige en oplossingsgerichte aanpak binnen de financiële markt.

Met de aanstelling van Vanessa als vrouwelijke vennoot blijft Loyens & Loeff zich richten op groei en de ambitie om een inspirerende en inclusieve werkplek te creëren waar uitzonderlijk talent alle kansen krijgt om zich ten volle te ontplooien en waar ondernemerschap wordt bevorderd.»new-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
COVID-19 - impacts on Luxembourg investment funds - Flash IM - Apr 2020

Recente wijzigingen van gerechtelijke reorganisatie: nieuwe aanpak in strijd tegen Covid-19

De Covid-19 crisis benadrukt het belang van performante insolventieprocedures. Recent zijn er nieuwe maatregelen in werking getreden die daarom de gerechtelijke... lees meer