You are here:
09 maart 2021 / nieuws

Loyens & Loeff België versterkt de Corporate/M&A praktijk met Thomas Lenné als nieuwe vennoot

Thomas Lenné is op 8 maart 2021 toegetreden als partner bij Loyens & Loeff in België. Hij wordt de vierde vennoot in de praktijkgroep Corporate/M&A in Brussel, naast Grégoire Jakhian, Robrecht Coppens en Wim Vande Velde, waar hij onze corporate capaciteiten in België verder zal versterken. Thomas wordt vergezeld door medewerkster Florence Gypens die al enkele jaren met hem samenwerkt.

Thomas Lenné and Florence Gypens

Thomas staat Belgische en internationale corporate cliënten bij in alle domeinen van het vennootschapsrecht, met een bijzondere focus op binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A), private equity en equity capital markets transacties. Hij wordt erkend voor zijn expertise in de private equity, gezondheidszorg en energiesector. Bovendien spreekt Thomas Nederlands en Duits als moedertaal, wat een geweldige aanvulling zal zijn voor het Duitse regio team van Loyens & Loeff.

Marc Vermylen, Managing Partner van Loyens & Loeff België: 
"Wij zijn zeer verheugd Thomas en Florence aan boord te hebben en zijn ervan overtuigd dat hun expertise een aanvulling vormt op ons aanbod zodat wij onze cliënten nog beter kunnen bedienen."

Thomas Lenné: "Ik ben erg blij om bij Loyens & Loeff te beginnen en deel uit te maken van het bloeiende Corporate/M&A team. Wat mij echt aansprak bij Loyens & Loeff is hun uitstekende nationale en grensoverschrijdende reputatie en de erkende expertise in een breed scala van praktijkgebieden en sectoren. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn nieuwe collega's voortreffelijk juridisch en strategisch advies te verlenen aan onze cliënten.” 

Grégoire Jakhian, Hoofd van de Corporate/M&A Praktijkgroep van Loyens & Loeff België: "Wij zijn verheugd Thomas Lenné te verwelkomen binnen Loyens & Loeff en binnen het Corporate/M&A team. Met de komst van Thomas zijn we vastbesloten om onze strategische focus op private equity en onze M&A-praktijk verder te versterken."

Een client zegt hetvolgende over Thomas Lenné: "He is very knowledgeable of his client's needs, with a natural international mindset, which makes him able to anticipate questions and be immediately ready with answers and smart, practical solutions."
Chambers & Partners 2021 – Belgium – Corporate/M&A

Clienten waarderen Thomas Lenné als "proactive, business-oriented and very well experienced." 
Chambers & Partners 2021 – Belgium – Corporate/M&A

"Thomas Lenné is a genuine pleasure to work with. He is a shrewd negotiator and has the ability to make even the most difficult transactions stress free."
Legal 500, 2020 – Belgium – Commercial, corporate & M&A

"Thomas Lenné really understands what we need as a client and has the ability to provide solutions to the most complex problems.
Legal 500, 2020 – Belgium – Commercial, corporate & M&Afinance

Dubbele heffing erfbelasting is discriminatie

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 3 juni beslist dat de Belgische wetgeving die enkel verrekening toelaat met Belgische erfbelasting van buitenlandse... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
To benefit post Brexit

Schenken en legateren na Brexit

Net als vele andere landen stimuleert België het schenken en legateren aan goede doelen middels het toekennen van fiscale voordelen. Een belangrijke voorwaarde... lees meer