You are here:
30 oktober 2017 / artikel

Loopbaansparen – (niets) nieuws onder de zon

Loopbaansparen is de volgende stap voor werknemers om hun loopbaan en work-life balance te plannen. Aangezien deze bepalingen van de wet wendbaar en werkbaar werk in werking zijn getreden op 1 februari 2018, licht dit artikel kort toe wat het systeem van loopbaansparen juist inhoudt, hoe het wordt ingevoerd en wat er moet gebeuren bij een eventuele uitdiensttreding van de werknemer en wordt er op beknopte wijze een reeds bestaand alternatief voorgesteld.

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.piggybank on calculator

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak.... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer