You are here:
21 augustus 2020 / nieuws

Inwerkingtreding nieuwe regels tegen misbruik van economische afhankelijkheid

Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Artikel IV.2/1 Wetboek Economisch Recht) is een nieuw concept in het Belgisch recht dat werd geïntroduceerd om te vermijden dat een onderneming misbruik maakt van de relatieve economische afhankelijkheid, en dus relatief zwakkere positie, van een andere onderneming (bijv. een leverancier of klant).

Rules banning abuse of economic dependence enter into force

Met economische afhankelijkheid wordt een situatie bedoeld waarin een onderneming een zekere marktmacht bezit die haar in staat stelt om een relatieve dominantie uit te oefenen op haar partners en om prestaties en voorwaarden op te leggen die ze niet zou kunnen opleggen zonder deze marktmacht.

Er is sprake van een misbruik van economische afhankelijkheid wanneer drie cumulatieve voorwaarden vervuld zijn: (i) er is een positie van economische afhankelijkheid, (ii) er is een misbruik van deze positie en (iii) er is een mogelijke of werkelijke aantasting van de mededinging op de Belgische markt of op een deel ervan.

Dit artikel is beschikbaar in het EngelsTemporary statutory moratorium on creditors rights

Federale overheid voert opnieuw een tijdelijk wettelijk moratorium in

De verschillende overheden in België hebben reeds talrijke maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus (COVID-19) te overwinnen. De federale... lees meer

Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer