You are here:
29 december 2017

Invoering van CFC-wetgeving in België

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een CFC-regel in België ingevoerd. De regel is van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 met betrekking tot het belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1 januari 2019 aanvangt. De belangrijkste aspecten van deze nieuwe regel worden hieronder toegelicht.

The introduction of CFC legislation in Belgium

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.