You are here:
09 oktober 2020 / nieuws

Invloed van sociale media op ontslagrecht

In een recente zaak voor de Arbeidsrechtbank te Mechelen, werd een werknemer tewerkgesteld in een restaurant ontslagen om dringende reden. De werkgever argumenteerde dat de werknemer onrechtmatig afwezig was geweest aangezien zij haar afwezigheid enkel had gecommuniceerd via een WhatsApp bericht.
Nochtans stelde het arbeidsreglement uitdrukkelijk dat de manager telefonisch moest worden ingelicht.

Social media apps on Iphone


Do not forget these employment obligations in December 2020

Vergeet deze verplichtingen als werkgever in december 2020 niet

Het einde van het jaar komt dichterbij. Om er zeker van te zijn dat u het nieuwe jaar zonder zorgen kunt beginnen, zullen we u door deze laatste weken van 2020... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
How will the B2B Law affect distribution and services agreements?

Wat is de impact van de B2B Wet op uw distributie- en dienstenovereenkomsten?

Met de wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties (de... lees meer