You are here:
11 januari 2021 / nieuws

(Internationale) verenigingen zonder winstoogmerk - Nieuwe mogelijkheden voor de organisatie van algemene vergaderingen

Naar aanleiding van de tijdelijke maatregelen die de Belgische regering heeft genomen om de werking van de Belgische entiteiten tijdens de eerste ‘coronavirus lockdown’ te verzekeren, heeft de wet van 20 december 2020 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gewijzigd om te voorzien in duurzame alternatieven voor het houden van fysieke algemene vergaderingen van de leden. Drie belangrijke wijzigingen zijn van toepassing op (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en verduidelijken op gepaste wijze de vroegere rechtsonzekerheid.

(International) non-profit associations – New options for the organisation of general meetings


EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
To benefit post Brexit

Schenken en legateren na Brexit

Net als vele andere landen stimuleert België het schenken en legateren aan goede doelen middels het toekennen van fiscale voordelen. Een belangrijke voorwaarde... lees meer
Belgian competition authority imposes euro

EU Recovery Prospectus

een tijdelijk versnelde procedure om het herstel van COVID-19 voor beursgenoteerde ondernemingen te stimuleren lees meer