You are here:
29 juli 2020 / nieuws

Initiatieven genomen door de bank-, beleggings- en verzekeringssector in het kader van de coronavirus crisis

De coronavirus crisis heeft een zware impact op de banken, het verzekeringswezen en de financiële markten. Het liquiditeitstekort wordt beschreven als ongezien. Toezichtsautoriteiten bevinden zichzelf in de eerste linie om de negatieve effecten van de crisis in te perken door ondersteunende maatregelen te nemen en aanbevelingen te formuleren voor de sectoren. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van deze maatregelen, gebaseerd op authentieke publicaties.

Initiatives taken by European and Belgian regulatory authorities in the context of the coronavirus

Geactualiseerd op 29 juli 2020

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Basic Banking Service for everyone

Basisbankdiensten voor iedereen, nu ook voor ondernemingen!

De voorbije jaren werd aan steeds meer ondernemingen de toegang tot bankdiensten ontzegd, of nam de rechtsverhouding die zij hadden met hun bank een einde. Hoewel... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
The EU digital finance package: unwrapping digitally fit rules for financial services

Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten

De Europese Commissie is erop gebrand de digitale transitie in een stroomversnelling te brengen en een leiderspositie voor de EU in de wereld van digital finance... lees meer