You are here:
12 maart 2020 / nieuws

Impact van COVID-19 op financiële overeenkomsten - Belangrijke aspecten om te overwegen vanuit een Belgisch rechtsperspectief

We behandelen hieronder enkele van de belangrijkste aspecten die door cliënten kunnen worden behandeld met betrekking tot bestaande of toekomstige financiële transacties onder Belgisch recht.

Man and woman discussing a spreadsheet


Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
new-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer