You are here:
08 november 2018 / nieuws

HvJ geeft verduidelijking over 'self-cleaning' met betrekking tot inbreuken op het mededingingsrecht

In een recent arrest van 24 oktober 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH) beantwoordt het Europees Hof van Justitie (HvJ) twee belangrijke vragen met betrekking tot facultatieve uitsluitingen in het kader van overheidsopdrachten. De reglementering laat een inschrijver die onder een uitsluitingsgrond valt toe zich te verschonen door middel van de zogenaamde “self-cleaning”. Er ontstaan echter praktische vragen over de toepassing van 'self-cleaning' indien een inschrijver in aanmerking komt voor clementie voor inbreuken op het mededingingsrecht.

CJEU gives guidance on self-cleaning in relation to competition law infringements


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Climate and environment at odds with each other

Milieu en klimaat met elkaar in de knoop

Een Europeesrechtelijke angel met belangrijke gevolgen voor onshore windturbines in het Vlaamse Gewest. lees meer

Belgisch uitstel van betaling van schuldeisers verlengd tot 17 juni 2020

Het tijdelijke wettelijke moratorium dat werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit nr. 15 om schuldenaren getroffen door de coronacrisis (COVID-19) te beschermen... lees meer