You are here:
08 november 2018 / nieuws

HvJ geeft verduidelijking over 'self-cleaning' met betrekking tot inbreuken op het mededingingsrecht

In een recent arrest van 24 oktober 2018 (n° C-124/17, Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH) beantwoordt het Europees Hof van Justitie (HvJ) twee belangrijke vragen met betrekking tot facultatieve uitsluitingen in het kader van overheidsopdrachten. De reglementering laat een inschrijver die onder een uitsluitingsgrond valt toe zich te verschonen door middel van de zogenaamde “self-cleaning”. Er ontstaan echter praktische vragen over de toepassing van 'self-cleaning' indien een inschrijver in aanmerking komt voor clementie voor inbreuken op het mededingingsrecht.

CJEU gives guidance on self-cleaning in relation to competition law infringements


World Data Privacy Day – What can we expect from the Belgian Data Protection Authority in 2020?

Wereld Privacy Dag – Wat mogen we in 2020 verwachten van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit?

Vandaag, 28 januari, is Wereld Privacy Dag in de VS, Canada en 47 Europese landen. Sinds 2007 is deze dag opgedragen aan initiatieven om de bewustwording te... lees meer
Man in costume holding a white pen to sign a paper

Impact van het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de ondertekening van uw offertes

Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “BWVV”) is volledig inwerking getreden en van toepassing op alle Belgische vennootschappen... lees meer
Valentijn De Boe and Olivier van der Haegen

Twee nieuwe vennoten bij Loyens & Loeff België

Valentijn De Boe en Olivier van der Haegen werden met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot lokaal vennoot bij Loyens & Loeff België. Valentijn is gespecialiseerd... lees meer