You are here:
07 juni 2021 / nieuws

HJEU mild voor inschrijvers van overheidsopdrachten die beroep doen op derden die onder een uitsluitingsgrond vallen

Inschrijvers van overheidsopdrachten kunnen beroep doen op de draagkracht van een derde entiteit om aan de selectiecriteria te voldoen. Er bestaat echter onduidelijkheid over de flexibiliteit waarover een inschrijver beschikt om een dergelijke entiteit te vervangen tijdens de aanbestedingsprocedure. In zijn arrest van 3 juni 2021 (C-210/20) verduidelijkte het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) onder welke voorwaarden een dergelijke vervanging is toegestaan.

cjeu-mild-for-tenderer

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels