You are here:
11 maart 2021 / nieuws

Het HvJ-EU erkent het zwijgrecht van natuurlijke personen

In een recent arrest bevestigt het HvJ-EU het zwijgrecht van natuurlijke personen die worden vervolgd wegens een administratieve inbreuk van strafrechtelijke aard en ontzegt het de lidstaten de mogelijkheid om sancties op te leggen wegens niet-medewerking aan het onderzoek. Een dergelijke bescherming wordt echter niet erkend voor rechtspersonen

The ECJ recognised the right to silence to individuals

Dit artikel is beschikbaar in het Engels en Frans.challenging-and-enforcing-arbitration-awards2021-belgium

Global Arbitration Review: Challenging and Enforcing Arbitration Awards 2021

Het Loyens & Loeff Litigation & Arbitration team is verheugd om de laatste bijdrage van Hakim Boularbah, Olivier van der Haegen en Anaïs Mallien te delen net... lees meer
Décideurs Magazine

Preventie en anticipatie: twee sleutels tot strafrechtelijke verdediging

Met de recente ontwikkelingen in de internationale verdragen ter bestrijding van corruptie, de financiering van terrorisme en belastingfraude, is het risicobeheer... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer