You are here:
18 juni 2020 / nieuws

Het Belgische wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale toepassingen voor het traceren van contacten: GDPR-conform?

Digitale toepassingen voor contact-tracering die burgers in staat stellen om te identificeren of ze in contact zijn geweest met een persoon die besmet is met het COVID-19-virus, bestaan al in verschillende landen. In België bestaat er echter nog geen wettelijk kader voor dit soort toepassingen.

The Belgian draft law on the use of digital contact tracing applications: GDPR compliant?

Een wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale toepassingen voor de tracering van contacten om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus onder de bevolking te voorkomen, werd intussen ingediend in het Belgische federale parlement. Op 26 mei 2020 hebben zowel de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als de Raad van State echter een onafhankelijk advies uitgebracht waarin zij de huidige opzet van het wetsvoorstel ernstig bekritiseren.

Hieronder geven we een samenvatting van de bepalingen van het wetsvoorstel en van de bezorgdheden die de Gegevensbeschermingsautoriteit in haar advies nr. 43/2020 van 26 mei 2020 geformuleerd heeft.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels. Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer

De impact van COVID-19 op uw (lopende) procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken

De coronavirus maatregelen hebben invloed op alle aspecten van ons leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de... lees meer
Combatting COVID-19: have you got the right temperature to shelter you from the storm?

Metingen van lichaamstemperatuur in de strijd tegen COVID-19: nieuw advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft haar richtlijnen met betrekking tot het meten van de lichaamstemperatuur bij de ingang van gebouwen geactualiseerd.... lees meer