You are here:
08 december 2017

Het Belgisch UBO-register

Vennootschappen en andere juridische entiteiten die in België opgericht zijn moeten nu informatie verzamelen en bewaren over hun uiteindelijke begunstigden (UBO's). Bestuurders zullen deze informatie ter beschikking moeten stellen van het Belgisch UBO-register en kunnen beboet worden indien zij nalaten aan deze verplichting te voldoen.

Brussels Atomium

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.