You are here:
14 december 2021 / nieuws

Finale versie van aanbeveling inzake biometrische data gepubliceerd door GBA

Op 6 december 2021 heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar definitieve aanbeveling over het gebruik van biometrische gegevens gepubliceerd (Aanbeveling 01/2021 van 1 december 2021).

Digital security

In de definitieve tekst van de aanbeveling wordt benadrukt dat, aangezien er in de Belgische wetgeving op vandaag geen rechtsnorm bestaat die de verwerking van biometrische gegevens voor de authenticatie van personen toestaat, en voor zover er geen beroep kan worden gedaan op de uitdrukkelijke toestemming, dergelijke verwerking momenteel zonder rechtsgrondslag wordt uitgevoerd. Vele bedrijven zullen bijzonder teleurgesteld zijn te lezen dat de GBA in haar definitieve aanbeveling ook het voorstel van een "overgangsperiode" heeft laten vallen, in tegenstelling tot wat was aangekondigd in de ontwerptekst die in juli 2021 werd gepubliceerd.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Building and staircase

Erkenning van schemes of arrangement en restructuring plans in België post-Brexit

Sinds 1 januari 2021 zijn de Europese insolventieverordening en Brussel Ibis Verordening niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Bovendien voorziet... lees meer
digital security lock

Verwerken persoonsgegevens eID-kaart voor klantenkaarten

Na het Marktenhof buigt ook het Hof van Cassatie zich over de verwerking van persoonsgegevens op de eID-kaart voor het aanmaken van een klantenkaart. Bij de... lees meer
New-Criminal-Code-in-Belgium-what-corporates-should-expect

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten? (2/5)

Deze nieuwsbrief is de tweede van een reeks van vijf publicaties waarin de huidige ontwerp-hervorming van het wetboek van strafrecht wordt behandeld. In de eerste... lees meer