You are here:
08 april 2020 / nieuws

Europese Commissie roept op tot verhoogde screening van buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investments)

Als gevolg van de COVID-19 crisis en de volaliteit op de beurzen roept de Europese Commissie alle lidstaten op om een gecoördineerde aanpak van controle van buitenlandse investeringen 'FDI' (foreign direct investment) uit te rollen.

European Commission calls for an accrued screening of Foreign Direct Investments while in Belgium only Flanders introduced such mechanism

Thans beschikt enkel Vlaanderen over een beperkt ex post mechanisme dat toelaat om investeringsbeslissingen die buitenlandse investeerders controle geven over publieke instellingen of agentschappen te vernietigen in het geval dat er een risico is voor de strategische belangen van Vlaanderen.

De Vlaamse overheid bestudeert thans mogelijkheden om deze FDI controle verder uit te bouwen. Er is ook een oproep aan de federale overheid om een FDI controle systeem uit te bouwen voor wat betreft strategische sectoren in privé handen.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Belgium plans the easing of lockdown measures

België plant haar exit uit de lockdown

De federale regering heeft sinds maart 2020 een reeks Ministeriële Besluiten uitgevaardigd om de lockdown van burgers te organiseren. In het kader van deze regeling... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer

Belgisch uitstel van betaling van schuldeisers verlengd tot 17 juni 2020

Het tijdelijke wettelijke moratorium dat werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit nr. 15 om schuldenaren getroffen door de coronacrisis (COVID-19) te beschermen... lees meer