You are here:
20 april 2020 / nieuws

Europese Commissie keurt drie Belgische Staatssteunmaatregelen goed

De Europese Commissie heeft de federale staatswaarborgregeling voor leningen voor een budget van €50 miljard en de Vlaamse waarborgregeling voor leningen voor een budget van €3 miljard goedgekeurd. Daarnaast keurde de Commissie ook de opschorting goed van de betaling van concessievergoeding voor de Waalse luchthavens van Luik en Charleroi.

European Commission approves 3 Belgian State aid measures


Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer
The EU digital finance package: unwrapping digitally fit rules for financial services

Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten

De Europese Commissie is erop gebrand de digitale transitie in een stroomversnelling te brengen en een leiderspositie voor de EU in de wereld van digital finance... lees meer
B2B prohibition of unfair clauses creates legal uncertainty for M&A practice

De impact van het verbod op onrechtmatige bedingen creëert rechtsonzekerheid voor M&A praktijken

Via de wet van 4 april 2019 m.b.t. het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen... lees meer