You are here:
03 juli 2020 / nieuws

Het Europees Parlement neemt de Taxonomie Verordening aan

Om kapitaal de richting van duurzame investeringen op te laten stromen en in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren, is het volgens de Europese Commissie belangrijk dat er voldoende, betrouwbare en vergelijkbare informatie beschikbaar is. De eerste maatregel om dit doel te bereiken, is het op Europees niveau invoeren van een classificatiesysteem (de 'taxonomie') dat investeerders moet voorzien van duidelijke en transparante informatie over de milieuduurzaamheid van financiële producten.

EU Parliament adopts Taxonomy Regulation to fight greenwashing and boost sustainable investments


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Initiatives taken by European and Belgian regulatory authorities in the context of the coronavirus

Initiatieven genomen door de bank-, beleggings- en verzekeringssector in het kader van de coronavirus crisis

De coronavirus crisis heeft een zware impact op de banken, het verzekeringswezen en de financiële markten. Het liquiditeitstekort wordt beschreven als ongezien.... lees meer