You are here:
21 februari 2018 / nieuws

EU Tax Alert Februari 2018

Staatssteun-onderzoek geopend naar fiscale behandeling
van IKEA door Nederland, EU keurt een lijst met niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden goed (zwarte lijst) en past ze aan, HvJ laat geen te algemene antimisbruik- en substantiebepalingen toe voor holdingvennootschappen (Deister Holding en Juhler Holding), Commissie stelt nieuwe regels voor rond btw-tarieven en kleine bedrijven, HvJ doet uitspraak over terugbetaling van douanerechten in geval van prijsaanpassingen tussen gerelateerde vennootschappen op basis van een voorafgaande verrekenprijsafspraak (Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH)

EU Tax Alert - EU updates black-list; Commission proposes new VAT rules; CJ rules on substance of holdings

Deze publicatie is beschikbaar in het Engels.The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer