You are here:
21 februari 2018 / nieuws

EU Tax Alert Februari 2018

Staatssteun-onderzoek geopend naar fiscale behandeling
van IKEA door Nederland, EU keurt een lijst met niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden goed (zwarte lijst) en past ze aan, HvJ laat geen te algemene antimisbruik- en substantiebepalingen toe voor holdingvennootschappen (Deister Holding en Juhler Holding), Commissie stelt nieuwe regels voor rond btw-tarieven en kleine bedrijven, HvJ doet uitspraak over terugbetaling van douanerechten in geval van prijsaanpassingen tussen gerelateerde vennootschappen op basis van een voorafgaande verrekenprijsafspraak (Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH)

EU Tax Alert - EU updates black-list; Commission proposes new VAT rules; CJ rules on substance of holdings

Deze publicatie is beschikbaar in het Engels.Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... lees meer

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet... lees meer

Staatssteun update: het Gerecht van de EU bepaalt het kader voor de Europese Commissie inzake handhaving “arm’s-length transfer pricing” onder staatssteunregels

Op 24 september 2019 bevestigde het Gerecht van de EU het besluit van de Commissie dat Fiat onrechtmatige staatssteun verkreeg van Luxemburg, en vernietigde... lees meer