You are here:
01 april 2021 / nieuws

EU Recovery Prospectus: een tijdelijk versnelde procedure om het herstel van COVID-19 voor beursgenoteerde ondernemingen te stimuleren

Om het hoofd te bieden aan de ernstige economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, heeft de Europese wetgever de bestaande Prospectusverordening gewijzigd en het nieuwe EU Recovery Prospectus ingevoerd.

Belgian competition authority imposes euro

In essentie houdt het EU Recovery Prospectus een versnelde goedkeuring in van een verkort prospectus dat beschikbaar is voor secundaire uitgiften van aandelen. Het EU Recovery Prospectus moet eenvoudig op te stellen zijn voor uitgevende instellingen, eenvoudig te begrijpen zijn voor beleggers en eenvoudig te controleren zijn voor bevoegde autoriteiten. Met deze soepele regeling wordt beoogd een snelle herkapitalisatie te vergemakkelijken en ondernemingen aldus economische veerkracht te bieden tijdens de aankomende herstelfase van de COVID-19-crisis. Aangezien de kosten voor het opstellen van een standaardprospectus emittenten in financiële moeilijkheden kunnen afschrikken wanneer zij nieuwe middelen willen aantrekken, is het EU Recovery Prospectus een welkom initiatief om bepaalde beursgenoteerde ondernemingen in staat te stellen op vlotte wijze opportuniteiten aan te grijpen teneinde de financiële gevolgen van COVID-19 te verzachten en hun herstel te bevorderen.

De belangrijkste elementen van het EU Recovery Prospectus worden hierna belicht.

Lees de rest van dit artikel in het Engelsnew-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
COVID-19 - impacts on Luxembourg investment funds - Flash IM - Apr 2020

Recente wijzigingen van gerechtelijke reorganisatie: nieuwe aanpak in strijd tegen Covid-19

De Covid-19 crisis benadrukt het belang van performante insolventieprocedures. Recent zijn er nieuwe maatregelen in werking getreden die daarom de gerechtelijke... lees meer