You are here:
23 april 2021 / nieuws

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte minimumnormen vast die een hoog niveau van bescherming bieden aan personen die optreden als klokkenluider.

De EU-lidstaten hebben nog tot 17 december 2021 om de richtlijn te implementeren.

In België wordt de bescherming voor klokkenluiders momenteel slechts in bepaalde sectoren gereglementeerd (de publieke en financiële sector). Ongeacht of de wetgever opteert voor een minimale omzetting of niet, zal de implementatie deze nieuwe Europese standaard voor de meeste ondernemingen nieuwe verplichtingen meebrengen. Bestaande regulering in de financiële en publieke sector zal daarnaast moeten afgemeten worden tegen het nieuwe Europese minimumkader.

De rest van dit artikel over de belangrijkste kenmerken en gevolgen van de klokkenluidersrichtlijn is beschikbaar in het Engels, hier.

 cjeu-clarifies-distinction-between-selection-criteria-and-performance-conditions

HJEU verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Op 8 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak C-295/20 (Sanresa) geoordeeld dat een vergunning voor het overbrengen van afvalstoffen... lees meer
How to manage legal risks in a time of crisis?

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben... lees meer
EU Court of Justice says headscarf ban is not discriminatory

Hof van Justitie zegt dat hoofddoekenverbod niet discriminerend is

Na het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 3 mei 2021, waarin de MIVB/STIB werd veroordeeld tot het beëindigen van haar neutraliteitsbeleid wegens... lees meer