You are here:
23 april 2021 / nieuws

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte minimumnormen vast die een hoog niveau van bescherming bieden aan personen die optreden als klokkenluider.

De EU-lidstaten hebben nog tot 17 december 2021 om de richtlijn te implementeren.

In België wordt de bescherming voor klokkenluiders momenteel slechts in bepaalde sectoren gereglementeerd (de publieke en financiële sector). Ongeacht of de wetgever opteert voor een minimale omzetting of niet, zal de implementatie deze nieuwe Europese standaard voor de meeste ondernemingen nieuwe verplichtingen meebrengen. Bestaande regulering in de financiële en publieke sector zal daarnaast moeten afgemeten worden tegen het nieuwe Europese minimumkader.

De rest van dit artikel over de belangrijkste kenmerken en gevolgen van de klokkenluidersrichtlijn is beschikbaar in het Engels, hier.

 football on fire

V & A Arbeidsrecht - EK voetbal

Het EK voetbal is begonnen. Wij zullen u de komende weken via vraag en antwoord enkele aandachtspunten voorleggen waarmee u als werkgever, alsook als werknemer,... lees meer
challenging-and-enforcing-arbitration-awards2021-belgium

Global Arbitration Review: Challenging and Enforcing Arbitration Awards 2021

Het Loyens & Loeff Litigation & Arbitration team is verheugd om de laatste bijdrage van Hakim Boularbah, Olivier van der Haegen en Anaïs Mallien te delen net... lees meer
Electric car charging

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit

Op 18 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd door de Belgische regering om een groene(re) mobiliteit in België te creëren door (1) het promoten van een fiscale... lees meer