You are here:
14 februari 2019 / nieuws

EU Gerechtshof vernietigt staatssteunbeschikking inzake de zogenaamde ‘excess profit rulings’

Het Gerecht van eerste aanleg van de EU heeft op 14 februari 2019 de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie betreffende het Belgische stelsel van de overwinstrulings (de zogenaamde ‘excess profit rulings’) vernietigd op de formele grond dat het stelsel geen steunregeling vormt.

EU General Court annuls State aid decision on Belgian excess profit rulings

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.