You are here:
08 juni 2018 / artikel

Etikettering van de oorsprong van primaire ingrediënten: de EU-regelgeving is eindelijk aangenomen!

Op 28 mei heeft de commissie de langverwachte Uitvoeringsverordening 2018/775 (‘Uitvoeringsverordening’) aangenomen, waarin de regels worden vastgelegd voor de toepassing van artikel 26 lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (‘FIC Verordening’), wat betreft de regels voor het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een gerecht.

Origin labelling of primary ingredients: EU rules eventually adopted!

Belgisch uitstel van betaling van schuldeisers verlengd tot 17 juni 2020

Het tijdelijke wettelijke moratorium dat werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit nr. 15 om schuldenaren getroffen door de coronacrisis (COVID-19) te beschermen... lees meer
Belgian government imposes temporary statutory moratorium

Federale overheid voert tijdelijk wettelijk moratorium in

De verschillende overheden in België hebben reeds talrijke maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus (COVID-19) te overwinnen. lees meer
More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer