You are here:
04 juni 2019 / nieuws

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester kreeg een boete van 2.000 euro wegens misbruik van persoonsgegevens voor verkiezingscampagnes. Hoewel de boete bescheiden is, is de boodschap dat niet: alle verwerkings-verantwoordelijken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vooral als zij een overheidsmandaat hebben.

First Belgian GDPR fine

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.