You are here:
17 oktober 2019 / nieuws

Eerlijk duurt het langst bij het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

In het arrest C-267/18 van 3 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de uitsluitingsgrond van de EU-richtlijnen van 2014 voor overheidsopdrachten verduidelijkt met betrekking tot een "aanzienlijke of voortdurende tekortkoming" bij de uitvoering van een voorafgaande opdracht. Bijkomend werd het belang voor inschrijvers om transparant te zijn bij het invullen van het UEA benadrukt.

Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax


Climate and environment at odds with each other

Milieu en klimaat met elkaar in de knoop

Een Europeesrechtelijke angel met belangrijke gevolgen voor onshore windturbines in het Vlaamse Gewest. lees meer
COVID-19 and public procurement in Belgium

COVID-19 en overheidsopdrachten in België

De Belgische overheden hebben maatregelen genomen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven die zaken... lees meer
Chambers and Partners Europe 2020 - Loyens & Loeff Belgium

Loyens & Loeff gerangschikt in Chambers & Partners Europe Legal Guide 2020

Legal guide Chambers & Partners Europe heeft zijn ranglijst voor 2020 gepubliceerd. Loyens & Loeff zet haar toppositie als toonaangevend advocatenkantoor voor... lees meer