You are here:
22 april 2020 / nieuws

Digitale volmacht binnenkort mogelijk voor de ondertekening van notariële akten

De komst van nieuwe initiatieven en digitalisering was al een tijdje voelbaar in het notariaat. The COVID-19-lockdown en de opgelegde maatregelen hebben ook veel beweging gebracht met betrekking tot de digitalisering van het notariaat.

Possibility to sign notarial deeds by digital procuration during COVID-19-lockdown

Op 24 maart 2020, is het Koninklijk Besluit houdende de invoering van de digitale Notariële Aktebank (beter gekend als de NABAN) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die het binnenkort mogelijk maakt om notariële aktes elektronisch te ondertekenen. Bijkomend, op 10 april 2020, kondigde de Belgische Federatie van Notarissen de mogelijkheid aan om notariële aktes op afstand te tekenen bij digitale volmacht aan een notarieel medewerker of een vertrouwenspersoon. Op deze manier worden de maatregelen rond social distancing tot een maximum gerespecteerd gedurende de Covid-19-lockdown.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Impact of the coronavirus on real estate

Impact van het coronavirus op de vastgoedsector

Kan een huurder zijn betalingen onderbreken omdat de federale regering hem verplichtte zijn onderneming te sluiten ? Is het mogelijk om onderhandelingen over... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Corona parental leave effective May 1st, 2020!

Corona-ouderschapsverlof sinds 1 mei 2020!

In de huidige context van de coronaviruscrisis zal een Koninklijk Besluit, dat op 1 mei in werking is getreden, werknemers met jonge kinderen de mogelijkheid... lees meer