You are here:
29 oktober 2020 / nieuws

Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten

De Europese Commissie is erop gebrand de digitale transitie in een stroomversnelling te brengen en een leiderspositie voor de EU in de wereld van digital finance te verzekeren. Daartoe introduceert de Commissie een ‘Digital Finance’¬-pakket, waarin een alomvattende ‘Digital Finance’-strategie vier richtinggevende principes ontplooit. De Europese wetgever streeft specifiek naar (i) het verminderen van fragmentatie in de Digitale Interne Markt; (ii) het aanpassen van het regelgevend kader teneinde digitale innovatie te faciliteren; (iii) het ontwikkelen van een Europese ruimte voor financiële data; en (iv) het aanpakken van de aan digitale transformatie gerelateerde uitdagingen en risico’s.

The EU digital finance package: unwrapping digitally fit rules for financial services

Eén van de blikvangers in het bredere pakket aan maatregelen is het Voorstel voor een Verordening betreffende Markten voor Cryptoactiva. Het ontwerp van wetgeving viseert activa, markten en dienstverleners die momenteel nog door het regulatoire net glippen. Zij wordt bovendien geflankeerd door andere wetgevende voorstellen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot distributed ledger technologie.

Het ‘Digital Finance’-pakket wijzigt in belangrijke mate de Europese wetgeving en zal bijgevolg ook een groot aantal vernieuwingen met zich meebrengen aan de huidige Belgische regelgeving.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Brexit-impact-on-financial-agreements

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

Impact van Brexit op de rechtskeuze, het forumbeding en de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken en arbitrage in België. lees meer

Versterking van de praktijk Commercial Contracts, IP/IT en Data Protection & Privacy bij Loyens & Loeff met de benoeming van Stéphanie De Smedt tot Counsel

Met ingang van 1 januari 2021 werd Stéphanie De Smedt benoemd tot counsel bij Loyens & Loeff België. lees meer
(International) non-profit associations – New options for the organisation of general meetings

(Internationale) verenigingen zonder winstoogmerk - Nieuwe mogelijkheden voor de organisatie van algemene vergaderingen

Naar aanleiding van de tijdelijke maatregelen die de Belgische regering heeft genomen om de werking van de Belgische entiteiten tijdens de eerste ‘coronavirus... lees meer