You are here:
29 oktober 2020 / nieuws

Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten

De Europese Commissie is erop gebrand de digitale transitie in een stroomversnelling te brengen en een leiderspositie voor de EU in de wereld van digital finance te verzekeren. Daartoe introduceert de Commissie een ‘Digital Finance’¬-pakket, waarin een alomvattende ‘Digital Finance’-strategie vier richtinggevende principes ontplooit. De Europese wetgever streeft specifiek naar (i) het verminderen van fragmentatie in de Digitale Interne Markt; (ii) het aanpassen van het regelgevend kader teneinde digitale innovatie te faciliteren; (iii) het ontwikkelen van een Europese ruimte voor financiële data; en (iv) het aanpakken van de aan digitale transformatie gerelateerde uitdagingen en risico’s.

The EU digital finance package: unwrapping digitally fit rules for financial services

Eén van de blikvangers in het bredere pakket aan maatregelen is het Voorstel voor een Verordening betreffende Markten voor Cryptoactiva. Het ontwerp van wetgeving viseert activa, markten en dienstverleners die momenteel nog door het regulatoire net glippen. Zij wordt bovendien geflankeerd door andere wetgevende voorstellen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot distributed ledger technologie.

Het ‘Digital Finance’-pakket wijzigt in belangrijke mate de Europese wetgeving en zal bijgevolg ook een groot aantal vernieuwingen met zich meebrengen aan de huidige Belgische regelgeving.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
How will the B2B law affect general terms and conditions?

Wat is de invloed van de B2B-wetgeving op de algemene voorwaarden?

Met de wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties (de... lees meer
binary code

Aanbevelingen omtrent de uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten in de verzekeringssector

De Nationale Bank van België (NBB) heeft 15 aanbevelingen geformuleerd voor aanbieders van clouddiensten in de verzekeringssector . lees meer