You are here:
24 april 2020 / nieuws

Deeleconomie: Arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 april 2020

In een arrest van donderdag 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet tot instelling van het fiscale en (para)fiscale regime met betrekking tot verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en diensten van de deeleconomie die via een goedgekeurd platform worden aangeboden, nietig verklaard. Het Hof handhaaft echter de gevolgen van de wet voor de verleende diensten tot het einde van het jaar.Registration of supporting documents in the Belgian UBO register

Registratie van documentatie in het Belgisch UBO-register

Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht hun UBO’s te registreren in het Belgisch UBO-register. lees meer
Social media apps on Iphone

Invloed van sociale media op ontslagrecht

WhatsApp, Facebook en Instagram hebben niet alleen invloed op ons dagelijks leven, maar ook op de relaties op de werkvloer. lees meer
New Royal Decree extends (disclosure) obligations of the Belgian UBO register

Nieuw koninklijk besluit breidt verplichtingen en toegang Belgisch UBO-register uit

Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht hun uiteindelijke begunstigden ("UBO’s") te registreren in het Belgisch... lees meer