You are here:
14 november 2019 / artikel

De weg naar duurzaam beleggen: blijf op koers

De term ‘sustainability’ (duurzaamheid) is zijn status als modewoord ontgroeid. Klimaatverandering heeft het startschot gegeven voor een estafette race waarin de Verenigde Naties de stok heeft doorgegeven aan de Europese Commissie die deze op haar beurt heeft doorgegeven aan de lidstaten. Verschillende EU landen, waaronder België, hebben een proactieve aanpak genomen. Ondertussen ontwikkelden ook verscheidene internationale associaties een aantal duurzaamheidsprincipes. In dit artikel, geven we een uitvoerig overzicht van de verschillende lagen van duurzame initiatieven, in het bijzonder met betrekking tot een ander modewoord: duurzaam investeren (sustainable finance).

Tax Alert May 2018


Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
The EU digital finance package: unwrapping digitally fit rules for financial services

Digital finance-pakket: uitpakken met digitale transformatie voor financiële diensten

De Europese Commissie is erop gebrand de digitale transitie in een stroomversnelling te brengen en een leiderspositie voor de EU in de wereld van digital finance... lees meer
binary code

Aanbevelingen omtrent de uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten in de verzekeringssector

De Nationale Bank van België (NBB) heeft 15 aanbevelingen geformuleerd voor aanbieders van clouddiensten in de verzekeringssector . lees meer