You are here:
27 maart 2018 / artikel

De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op private beleggingsvennootschappen in België

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het fiscale landschap ingrijpend gewijzigd. Het belastingstelsel voor meerwaarden op aandelen is bijvoorbeeld in belangrijke mate aangepast. Gezien hun beleggingsprofiel (effecten, inclusief beursgenoteerde effecten) is de impact van deze hervorming op private beleggingsvennootschappen bijzonder groot. We beschrijven hieronder kort wat de belangrijkste maatregelen in dit verband zijn.

The impact of the corporate income tax reform on private investment companies in Belgium

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... lees meer

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet... lees meer

Staatssteun update: het Gerecht van de EU bepaalt het kader voor de Europese Commissie inzake handhaving “arm’s-length transfer pricing” onder staatssteunregels

Op 24 september 2019 bevestigde het Gerecht van de EU het besluit van de Commissie dat Fiat onrechtmatige staatssteun verkreeg van Luxemburg, en vernietigde... lees meer