You are here:
27 maart 2018 / artikel

De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op private beleggingsvennootschappen in België

De wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft het fiscale landschap ingrijpend gewijzigd. Het belastingstelsel voor meerwaarden op aandelen is bijvoorbeeld in belangrijke mate aangepast. Gezien hun beleggingsprofiel (effecten, inclusief beursgenoteerde effecten) is de impact van deze hervorming op private beleggingsvennootschappen bijzonder groot. We beschrijven hieronder kort wat de belangrijkste maatregelen in dit verband zijn.

The impact of the corporate income tax reform on private investment companies in Belgium

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer