You are here:
06 juli 2018 / artikel

De grote finale in de saga rond het vervangen van de handelaar met de onderneming

Antonio, de koopman van Venetië in het beroemde toneelstuk van Shakespeare, beschrijft de wereld als een podium waar elke man een rol moet spelen en zijn rol is een 'trieste'. Het is een lot dat wordt gedeeld met het hele koopmanbegrip in het Belgisch ondernemingsrecht. De wet van 15 april 2018 betreffende de hervorming van het Belgisch ondernemingsrecht, die op 1 november 2018 in werking zal treden, verwijdert wat er nog van het concept van de handelaar overblijft, waardoor de positie van een ondernemingsconcept verder wordt versterkt. Het biedt ook een laatste klap voor het tanende bewind van de (Belgische) Code of Commerce.

Grand finale in replacing the merchant with the enterprise

More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer
Renaissance of the Belgian PPP market

Heropleving van de Belgische PPP markt

Publiek-private samenwerking (PPS) was traditioneel een aantrekkelijke structuur om grote infrastructuurprojecten te financieren in België. Het model kwam echter... lees meer
Belgian Federal Agency denounces hospitals’ public procurement practices

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt bepaalde praktijken van ziekenhuizen inzake overheidsopdrachten aan de kaak

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een omzendbrief gepubliceerd over de interactie tussen de regels met betrekking... lees meer