You are here:
06 juli 2018 / artikel

De grote finale in de saga rond het vervangen van de handelaar met de onderneming

Antonio, de koopman van Venetië in het beroemde toneelstuk van Shakespeare, beschrijft de wereld als een podium waar elke man een rol moet spelen en zijn rol is een 'trieste'. Het is een lot dat wordt gedeeld met het hele koopmanbegrip in het Belgisch ondernemingsrecht. De wet van 15 april 2018 betreffende de hervorming van het Belgisch ondernemingsrecht, die op 1 november 2018 in werking zal treden, verwijdert wat er nog van het concept van de handelaar overblijft, waardoor de positie van een ondernemingsconcept verder wordt versterkt. Het biedt ook een laatste klap voor het tanende bewind van de (Belgische) Code of Commerce.

Grand finale in replacing the merchant with the enterprise

Man in costume holding a white pen to sign a paper

Impact van het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de ondertekening van uw offertes

Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “BWVV”) is volledig inwerking getreden en van toepassing op alle Belgische vennootschappen... lees meer
Belgian team collecting the award for 'Best Law Firm of the Year' during the Trends Legal Awards 2019

Loyens & Loeff België wint twee awards tijdens Trends Legal Awards

We zijn verheugd aan te kondigen dat we niet alleen de award 'Best Law Firm of the Year' hebben gewonnen, maar ook de award voor 'Best Law Firm in Tax Law' tijdens... lees meer
More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer