You are here:
25 februari 2021 / nieuws

De effectentaks 2.0 treedt in werking

De wet inzake de nieuwe effectentaks 2.0 is op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 26 februari 2021. De effectentaks 2.0 belast effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 aan een tarief van 0,15%.

Tax on securities accounts 2.0 enters into force

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Voor meer detail over de nieuwe effectentaks 2.0 verwijzen wij naar onze nieuwsbrieven van
18 februari 2021, 7 januari 2021 en 30 oktober 2020.

Inwerkingtreding

De jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER) treedt in werking op 26 februari 2021, dit is de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een uitzondering hierop zijn de antimisbruikbepalingen die al effect hebben vanaf 30 oktober 2020.

Eerste referentieperiode: 26 februari 2021 –
30 september 2021

De JTER is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van de activa aangehouden op een effectenrekening meer bedraagt dan € 1.000.000 gedurende de referentieperiode. In principe begint de referentieperiode op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. Gezien de inwerkingtreding op 26 februari 2021, loopt de eerste referentieperiode van 26 februari 2021 tot 30 september 2021.

De gemiddelde waarde wordt in principe bepaald op basis van de waarde van de activa op 4 referentietijdstippen. De gemiddelde waarde voor de eerste referentieperiode zal (uitzonderlijk) worden bepaald op basis van 3 referentietijdstippen: 31 maart 2021, 30 juni 2021 en 30 september 2021.

Er staan nog diverse vragen open over de toepassing van de effectentaks 2.0. Wij volgen de ontwikkelingen voor u op en houden u op de hoogte! Electric car charging

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit

Op 18 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd door de Belgische regering om een groene(re) mobiliteit in België te creëren door (1) het promoten van een fiscale... lees meer
people meeting shadow blue

België beperkt de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen tot de sociale sector

Op 20 mei 2021 werd een wetsontwerp aangenomen waarin de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen wordt beperkt tot de... lees meer
Nicolas Lippens joins Loyens & Loeff Belgium as new Tax partner

Nicolas Lippens vervoegt Loyens & Loeff België als nieuwe fiscale partner

Nicolas Lippens vervoegt Loyens & Loeff in België als partner. Naast Natalie Reypens, Nicolas Bertrand, Marc Dhaene, Saskia Lust en Bert Gevers wordt hij de... lees meer