You are here:
21 oktober 2020 / nieuws

COVID-19 maatregel: twee Koninklijke Besluiten betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Naar aanleiding van de wet van 15 juli 2020 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020) werd het nieuwe systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van ingehouden bedrijfsvoorheffing aan de Belgische Schatkist ingevoerd.

COVID-19 measure: two royal decrees concerning partial exemption from payment of payroll taxes

Dit artikel is beschikbaar in het Engels en Frans.

In deze context voorzag een Koninklijk Besluit van 22 augustus 2020 in de modaliteiten op basis waarvan de gedeeltelijke vrijstelling kan worden toegepast. Dit koninklijk besluit werd echter recentelijk gewijzigd bij een ander koninklijk besluit (van 27 september 2020), om de administratieve last die gepaard gaat met de uitvoering van deze gedeeltelijke vrijstelling te verminderen.

Voor meer details over deze COVID-19 maatregel, klik hier.Do not forget these employment obligations in December 2020

Vergeet deze verplichtingen als werkgever in december 2020 niet

Het einde van het jaar komt dichterbij. Om er zeker van te zijn dat u het nieuwe jaar zonder zorgen kunt beginnen, zullen we u door deze laatste weken van 2020... lees meer
covid-19-related-vat-measure

COVID-19 maatregel voor btw

Vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020 lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer