You are here:
07 mei 2020 / nieuws

COVID-19: Impact op de genoteerde vennootschappen – press release from the FSMA

Op 26 maart heeft de FSMA een persbericht gepubliceerd met betrekking tot de impact van de COVID-19 crisis op genoteerde vennootschappen.

Het persbericht behandelt drie onderwerpen: (i) de bekendmaking van voorwetenschap, (ii) periodieke informatieverplichtingen en (iii) de organisatie van algemene vergaderingen. Het volledige persbericht kan hier geconsulteerd worden. De FSMA heeft ook een toegewijde webpagina gecreëerd voor emittenten onder haar toezicht.

Op 29 april heeft de FSMA een Q&A gepubliceerd om de standpunten uiteengezet in het persbericht van 26 maart te herhalen en waar nodig verder te preciseren, en om een aantal aandachtspunten uiteen te zetten gelet op de bepalingen van Koninklijk Besluit Nr. 4 van 9 april 2020.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het toepassingsgebied van Koninklijk Besluit No. 4 zie dit artikel. Deze bijdrage beperkt zich tot de informatie vervat in het persbericht van de FSMA van 26 maart en de Q&A van 29 april.

Dit artikel is in het Engels beschikbaar.Climate and environment at odds with each other

Milieu en klimaat met elkaar in de knoop

Een Europeesrechtelijke angel met belangrijke gevolgen voor onshore windturbines in het Vlaamse Gewest. lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Belgium plans the easing of lockdown measures

België plant haar exit uit de lockdown

De federale regering heeft sinds maart 2020 een reeks Ministeriële Besluiten uitgevaardigd om de lockdown van burgers te organiseren. In het kader van deze regeling... lees meer