You are here:
07 mei 2020 / nieuws

COVID-19: Impact op de genoteerde vennootschappen – press release from the FSMA

Op 26 maart heeft de FSMA een persbericht gepubliceerd met betrekking tot de impact van de COVID-19 crisis op genoteerde vennootschappen.

Het persbericht behandelt drie onderwerpen: (i) de bekendmaking van voorwetenschap, (ii) periodieke informatieverplichtingen en (iii) de organisatie van algemene vergaderingen. Het volledige persbericht kan hier geconsulteerd worden. De FSMA heeft ook een toegewijde webpagina gecreëerd voor emittenten onder haar toezicht.

Op 29 april heeft de FSMA een Q&A gepubliceerd om de standpunten uiteengezet in het persbericht van 26 maart te herhalen en waar nodig verder te preciseren, en om een aantal aandachtspunten uiteen te zetten gelet op de bepalingen van Koninklijk Besluit Nr. 4 van 9 april 2020.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het toepassingsgebied van Koninklijk Besluit No. 4 zie dit artikel. Deze bijdrage beperkt zich tot de informatie vervat in het persbericht van de FSMA van 26 maart en de Q&A van 29 april.

Dit artikel is in het Engels beschikbaar.EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
Belgian competition authority imposes euro

EU Recovery Prospectus

een tijdelijk versnelde procedure om het herstel van COVID-19 voor beursgenoteerde ondernemingen te stimuleren lees meer
Thomas Lenné and Florence Gypens

Loyens & Loeff België versterkt de Corporate/M&A praktijk met Thomas Lenné als nieuwe vennoot

Thomas Lenné is op 8 maart 2021 toegetreden als partner bij Loyens & Loeff in België. Hij wordt de vierde vennoot in de praktijkgroep Corporate/M&A in Brussel,... lees meer