You are here:
28 april 2020 / nieuws

COVID-19 en overheidsopdrachten in België

De Belgische overheden hebben maatregelen genomen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven die zaken doen met overheden en publiekrechtelijke lichamen. Zo is het mogelijk dat bedrijven niet tijdig een offerte kunnen indienen in het kader van een openbare aanbesteding of dat zij niet langer in staat zijn om hun verplichtingen uit hoofde van hun overheidsopdrachten na te komen. De regelgeving overheidsopdrachten kan wel enige verlichting bieden voor deze bedrijven.

COVID-19 and public procurement in Belgium

Geactualiseerd op 28 april 2020

Dit artikel is bescbhikbaar in het Engels.Chambers and Partners Europe 2020 - Loyens & Loeff Belgium

Loyens & Loeff gerangschikt in Chambers & Partners Europe Legal Guide 2020

Legal guide Chambers & Partners Europe heeft zijn ranglijst voor 2020 gepubliceerd. Loyens & Loeff zet haar toppositie als toonaangevend advocatenkantoor voor... lees meer
Man in costume holding a white pen to sign a paper

Impact van het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de ondertekening van uw offertes

Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “BWVV”) is volledig inwerking getreden en van toepassing op alle Belgische vennootschappen... lees meer
Valentijn De Boe and Olivier van der Haegen

Twee nieuwe vennoten bij Loyens & Loeff België

Valentijn De Boe en Olivier van der Haegen werden met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot lokaal vennoot bij Loyens & Loeff België. Valentijn is gespecialiseerd... lees meer