You are here:
28 april 2020 / nieuws

COVID-19 en overheidsopdrachten in België

De Belgische overheden hebben maatregelen genomen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven die zaken doen met overheden en publiekrechtelijke lichamen. Zo is het mogelijk dat bedrijven niet tijdig een offerte kunnen indienen in het kader van een openbare aanbesteding of dat zij niet langer in staat zijn om hun verplichtingen uit hoofde van hun overheidsopdrachten na te komen. De regelgeving overheidsopdrachten kan wel enige verlichting bieden voor deze bedrijven.

COVID-19 and public procurement in Belgium

Geactualiseerd op 28 april 2020

Dit artikel is bescbhikbaar in het Engels.New circular on the project meeting in the Brussels-Capital Region

Nieuwe circulaire over de projectvergadering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan degene die een vergunning aanvraagt een projectvergadering met de vergunningverlenende overheid aanvragen alvorens... lees meer
Climate and environment at odds with each other

Milieu en klimaat met elkaar in de knoop

Een Europeesrechtelijke angel met belangrijke gevolgen voor onshore windturbines in het Vlaamse Gewest. lees meer
Chambers and Partners Europe 2020 - Loyens & Loeff Belgium

Loyens & Loeff gerangschikt in Chambers & Partners Europe Legal Guide 2020

Legal guide Chambers & Partners Europe heeft zijn ranglijst voor 2020 gepubliceerd. Loyens & Loeff zet haar toppositie als toonaangevend advocatenkantoor voor... lees meer