You are here:
07 september 2017 / nieuws

Controle van e-mail en internetgebruik: EHRM dringt aan op voorzichtigheid

Op dinsdag 5 september 2017, sprak de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich in een arrest uit over de Bãrbulescu zaak.

Monitoring of e-mail and internet echr urges for caution

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.