You are here:
24 april 2018 / artikel

Compliance handboek

Compliance is een hot topic geworden in het zakelijke gedrag van vandaag. Politici, toezichthouders, stakeholders en klanten richten zich in toenemende mate op de wijze waarop bedrijven omgaan met wet- en regelgeving. Bedrijven dienen daarom maatregelen te nemen om inbreuken op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving binnen de organisatie te voorkomen.

Compliance Handbook

Deze publicatie is beschikbaar in het Engels.Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer