You are here:
04 juni 2021 / nieuws

Brusselse handelshuurlening verlengd en opgewaardeerd

Op 6 mei 2021 besloot de Brusselse regering het regime van de handelshuurlening te verbeteren door de mogelijke looptijd van de lening te verlengen en het bedrag van de lening te verhogen. Het besluit is op 27 mei goedgekeurd en op 3 juni 2021 bekendgemaakt, waardoor het onmiddellijk van toepassing is.

brussels-commercial-lease-loan-extended-and-upgraded

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels