You are here:
21 januari 2021 / nieuws

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

In internationale financiële overeenkomsten kiezen partijen er vaak voor om de overeenkomst te ontwerpen aan het Engels recht en om eventuele geschillen die eruit voortvloeien, voor te leggen aan Engelse rechtbanken. Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk evenwel geen lid meer van de Europese Unie en zo nu officieel een “derde land”.

Brexit-impact-on-financial-agreements

Terwijl alles wees op een harde Brexit, bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk een week voor het einde van de overgangsperiode toch nog een akkoord (“Trade and Cooperation Agreement”). Helaas is daarin niets voorzien over de justitiële samenwerking in burgerlijke- en handelszaken. Voor de internationaal privaatrechtelijke vraagstukken relevant voor financiële overeenkomsten, staat het huidige akkoord dus gelijk aan een “no deal”-scenario.
In de vorm van een Q&A schetsen we de belangrijkste gevolgen van de Brexit voor zowel (i) de keuze voor het Engelse recht en (ii) de jurisdictie van de Engelse rechtbanken alsook voor de (iii) de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken in België en (iv) arbitrageclausules.

U kunt de rest van dit artikel in het Engels lezen.recommendations-for-directors-of-a-Belgian-company-in-financial-distress

Aanbevelingen voor bestuurders van een Belgische vennootschap in financiële moeilijkheden

Wanneer een onderneming te kampen heeft met financiële moeilijkheden, dienen bestuurders extra waakzaam te zijn bij de uitoefening van hun taken. Hun aansprakelijkheidsrisico... lees meer
contract signing

Vlaamse registratierechten – tariefwijzigingen vanaf 2022

Op 22 december 2021 keurde het Vlaamse Parlement een reeks wijzigingen goed waardoor de registratierechten op de verkoop van woningen te verlagen. Het tarief... lees meer
Digital security

Finale versie van aanbeveling inzake biometrische data gepubliceerd door GBA

Op 6 december 2021 heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar definitieve aanbeveling over het gebruik van biometrische gegevens gepubliceerd (Aanbeveling... lees meer