You are here:
21 januari 2021 / nieuws

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

In internationale financiële overeenkomsten kiezen partijen er vaak voor om de overeenkomst te ontwerpen aan het Engels recht en om eventuele geschillen die eruit voortvloeien, voor te leggen aan Engelse rechtbanken. Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk evenwel geen lid meer van de Europese Unie en zo nu officieel een “derde land”.

Brexit-impact-on-financial-agreements

Terwijl alles wees op een harde Brexit, bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk een week voor het einde van de overgangsperiode toch nog een akkoord (“Trade and Cooperation Agreement”). Helaas is daarin niets voorzien over de justitiële samenwerking in burgerlijke- en handelszaken. Voor de internationaal privaatrechtelijke vraagstukken relevant voor financiële overeenkomsten, staat het huidige akkoord dus gelijk aan een “no deal”-scenario.
In de vorm van een Q&A schetsen we de belangrijkste gevolgen van de Brexit voor zowel (i) de keuze voor het Engelse recht en (ii) de jurisdictie van de Engelse rechtbanken alsook voor de (iii) de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken in België en (iv) arbitrageclausules.

U kunt de rest van dit artikel in het Engels lezen.challenging-and-enforcing-arbitration-awards2021-belgium

Global Arbitration Review: Challenging and Enforcing Arbitration Awards 2021

Het Loyens & Loeff Litigation & Arbitration team is verheugd om de laatste bijdrage van Hakim Boularbah, Olivier van der Haegen en Anaïs Mallien te delen net... lees meer
new-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer