You are here:
21 januari 2021 / nieuws

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

In internationale financiële overeenkomsten kiezen partijen er vaak voor om de overeenkomst te ontwerpen aan het Engels recht en om eventuele geschillen die eruit voortvloeien, voor te leggen aan Engelse rechtbanken. Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk evenwel geen lid meer van de Europese Unie en zo nu officieel een “derde land”.

Brexit-impact-on-financial-agreements

Terwijl alles wees op een harde Brexit, bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk een week voor het einde van de overgangsperiode toch nog een akkoord (“Trade and Cooperation Agreement”). Helaas is daarin niets voorzien over de justitiële samenwerking in burgerlijke- en handelszaken. Voor de internationaal privaatrechtelijke vraagstukken relevant voor financiële overeenkomsten, staat het huidige akkoord dus gelijk aan een “no deal”-scenario.
In de vorm van een Q&A schetsen we de belangrijkste gevolgen van de Brexit voor zowel (i) de keuze voor het Engelse recht en (ii) de jurisdictie van de Engelse rechtbanken alsook voor de (iii) de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken in België en (iv) arbitrageclausules.

U kunt de rest van dit artikel in het Engels lezen.How to manage legal risks in a time of crisis?

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben... lees meer

Het Internationale Arbitrageteam van Loyens & Loeff behoudt haar positie in de GAR100 ranking

Het Global Arbitration Review (GAR) heeft haar GAR100 ranking voor 2021 bekendgemaakt. Ons International Arbitration team is er zeer trots op dat het erin geslaagd... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer