You are here:
12 maart 2021 / nieuws

Bent u klaar voor de eerste ESG disclosure verplichtingen?

Vanaf 10 maart 2021 moeten financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs voldoen aan de openbaarmakingsverplichtingen met betrekking tot duurzaamheid zoals vastgesteld in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR).

sustainable-finance-disclosure-are-you-ready

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Om aan de nieuwe SFDR-informatieverplichtingen te voldoen, moeten ondernemingen dringend:

  • bepalen of hun producten duurzame doelstellingen hebben of ecologische- of sociale kenmerken bevorderen,
  • hun website, intern beleid en precontractuele documentatie (bv. prospectus) updaten en bepaalde informatie in hun periodieke verslagen opnemen,
  • het gebruik van de term "duurzame belegging" vermijden als hun product niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 9 SFDR en geen ESG-kenmerken promoten in reclame voor producten die niet in overeenstemming zijn met artikel 8 of artikel 9 SFDR.

Contacteer ons om met behulp van onze ESG-checklist na te gaan of uw onderneming er klaar voor is.new-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer
COVID-19 - impacts on Luxembourg investment funds - Flash IM - Apr 2020

Recente wijzigingen van gerechtelijke reorganisatie: nieuwe aanpak in strijd tegen Covid-19

De Covid-19 crisis benadrukt het belang van performante insolventieprocedures. Recent zijn er nieuwe maatregelen in werking getreden die daarom de gerechtelijke... lees meer